Esteu aquí

Tràmits i documents

Protocol sobre integració de l'expedient electrònic

Protocol aprovat per la Sala de Govern del TSJC sobre la integració de l'expedient electrònic. Per mitjà d'aquest Protocol s'estableixen determinats criteris homogenis per a una integració correcta de l'expedient judicial electrònic, que han de ser observats per les oficines judicials de Catalunya que tramitin els procediments judicials, actualment o en el futur, amb el sistema de gestió processal e-justicia.cat (mòduls TRA i RED).

Protocol suspensió actes judicials

Protocol de criteris orientatius sobre suspensió d'actes judicials per coincidència d'assenyalaments dels advocats i advocades, i per maternitat o paternitat, per matrimoni o defunció 

Signat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya i l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.

SOL·LICITUD DE VIDEOCONFERÈNCIES AMB ELS CENTRES PENITÈNCIARIS I ELS CENTRES DE JUSTÍCIA JUVENIL
Us informem que ja està operatiu el servei de videoconferències per a comunicacions dels lletrats amb els interns dels següents Centres Penitenciaris i de Justícia Juvenil:
 
 • Centre Penitenciari de Quatre Camins
 • Centre Penitenciari de Brians 1
 • Centre Penitenciari de Brians 2
 • Centre Penitenciari Puig de les Basses
 • Centre Penitenciari de Lledoners
 • Centre Penitenciari de Mas Enric
 • Centre Educatiu de Justícia Juvenil l'Alzina
 • Centre Educatiu de Justícia Can Llupià
 • Centre Educatiu de Justícia El Segre
 • CP Dones
 • CP Joves
 • CP Ponent

Per accedir a aquest servei heu de seguir els següents passos:
 
 • Demanar el corresponent passi de presons. Ho podeu fer amb el vostre certificat digital ACA, a través del banner del web col·legial ZONA PRIVADA REDABOGACIA.
 • Accedir amb el certificat digital ACA a la plataforma e-Justícia i entrar al servei de cites per a videoconferències.
 • Emplena el formulari, tot indicant les dades d'usuari i el codi de seguretat del passi a la presó.
 • Reservar la cita disponible. Un cop el centre penitenciari comprovi la disponibilitat per la visita, us arribarà un correu electrònic de confirmació.
 • Personar-se el dia i hora reservat a la seu del Col·legi de l'Advocacia de Lleida (Plaça Sant Joan, 6).
 
Qüestions d'interès:
 
 • El Departament de Justícia ha desenvolupat millores en l'agenda de les videoconferències (VCO) amb centres penitenciaris (CP) i centres educatius de justícia juvenil (CE), que està previst que es posin en marxa el dia 2 de febrer de 2022:
  • Es podrà sol·licitar VCO fins a les 6:00 a.m. del mateix dia pel qual se sol·liciti la VCO, respecte de les que es rebrà resposta, en cas que no sigui possible, al llarg del mateix dia.
  • Els lletrats i lletrades rebran en l'e-mail de confirmació de la VCO, un recordatori de què les VCO es podran anul·lar abans de les 6:00 del dia previst per a la seva celebració. En cas d’urgències es podrà realitzar trucada al CP/CE.
  • Els lletrats i lletrades que tinguin una VCO programada, rebran el dia abans un e-mail recordant que té reservada la VCO i que en cas de necessitar la seva anul·lació ho podrà fer fins abans de les 6:00 a.m. o, en urgències, trucant al CP/CE
  • Amb la finalitat d'optimitzar els recursos disponibles, és important que anul·leu les reserves de VCO efectuades si, per qualsevol motiu, no en podeu fer ús.
 • Els horaris fitxats seran els matins de 9.15 a 13.45 hores, i les tardes de 15.30 a 19.30 hores de dilluns a divendres, no festius.
 • En el moment de fer la reserva a l'agenda, l'advocat haurà de concretar quina serà la durada de la comunicació (en franges de 30 minuts fins a un màxim de 60), tot ajustant-se a les necessitats reals i amb l'objectiu de fer un ús eficient dels espais. No s'admetran reserves consecutives d'una hora del mateix advocat amb el mateix intern.
 • Arribar el moment de celebrar-se la comunicació, l'ICA comprovarà que la identitat de l'advocat(da que es presenta és la de l'advocat/da acreditat a la designa i no permetrà que es celebri si es presenta un altra persona en el seu lloc.
Reglament General de Protecció de Dades de la UE

Política privadesa advocat. Full d'encàrrec

Reglament General de Protecció de Dades de la UE

Full d'encàrrec amb clàusula informativa RGPD

Ajuntament de Lleida - Criteris per a la presentació de documents urbanístics a tràmit

Aquests criteris seran d'aplicació a partir de l'1 de març de 2009.

Actuacions inspectores en relació amb contribuents que presten serveis professionals

El Delegat Especial de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) de Catalunya, ens ha fet arribar, per indicació del Departament d’Inspecció de l’AEAT, aquesta nota.

Calcul d'interessos. Actualitzat RD 3/2009 (SUDESPACHO.NET)
Registre d'apoderaments de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària

Nota informativa exposant els avantatges que per als professionals del món tributari pot representar fer ús dels apoderaments i, més concretament, els de tipus genèric, en particular durant la campanya de l'IRPF.

Conveni de col·laboració entre el Col·legi i el Departament de Treball

Aquest conveni autoritza als col·legiats a presentar, per via telemàtica, en representació de terceres persones, les paperetes de conciliacions en el procediment de conciliació administrativa prèvia a la via judicial laboral.
Heu d'accedir al portal http://conciliacions.gencat.cat del Departament de Treball i, prèvia identificació amb el carnet col·legial amb certificat digital, anar seguint les indicacions. MODEL D'ATORGAMENT DE REPRESENTACIÓ (autorització del client per actuar en nom i representació seva):

Pàgines